Legislația privind regimul străinilor în România

Din numărul mare de străini, care vin să lucreze în România, majoritatea dorește să ramână definitiv, vrând să-și aducă și membrii familiei din țara de origine. Aceste familii vor trebui să se integreze social și cultural în țara noastră.


Prin Legislația privind regimul străinilor în România, este reglementată intrarea, șederea și ieșirea străinilor pe teritoriul României sau de pe teritoriul României, drepturile și obligațiile acestora, precum și măsuri specifice de control al migrației, în conformitate cu obligațiile asumate de România prin documentele internaționale la care este parte.

Străinul este persoana care nu are cetățenia română, cetățenia unui alt stat membru al Uniuni Europene sau al Spațiului Economic European, ori cetățenia Confederației Elvețiene.

Instituția abilitată pentru alicarea prevederilor prezentei legislații este MAI, prin polițiștii din cadrul Oficiului Român de lmigrări. Putând:

  • să efectueze acte de constatare în vederea informări organelor de urmărire penală, atunci când constată săvârșirea unor infracțiuni în legătură cu regimul străinilor;
  • să îi legitimeze, să îi depisteze, să îi preia de la sediile altor autorități și să îi conducă la sediul formațiunilor teritoriale sau pe străinii a căror identitate nu poate fi stabilită;
  • să organizeze și să efectueze, în condițiile legi, controale în mediile și locurile fregventate de străini, în instițutiile publice sau particulare;
  • constată contravenții și aplică sancțiuni.

Strâinii cu ședere legală pe teritoriul României pot fi încadrați în muncă în baza avizului de angajare obținut de angajator.

Fiecărui străin căruia i s-a prelungit dreptul de ședere temporară sau i s-a acordat dreptul de ședere permanentă i se atribuie de către Oficiul Român pentru Imigrări un cod numeric personal, care se înscrie în permisul de ședere.

Desfășurarea unor activități interzise de lege:

Organizarea de către străini, pe teritoriul României, a unui partid politic sau a altei organizații ori grupări dintre cele prevăzute la art.4 alin. (2), aderarea unui străin la acestea, precum și inițierea, organizarea și participarea la manifestații sau întruniri care aduc atingere ordinii publice și siguranței naționale constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

Evidența străinilor se organizează după principiul locului de reședință sau al domiciliului prin Oficiul Român pentru Imigrări, la nivel central, și formațiunile sale teritoriale, la nivel local.

Contact

Adresa birou principal: Str. I.C. Visarion Nr. 9, Sect. 1, București, România

Tel.: +4 0749 011 333

E-mail: contact@immigrations.ro

Avem birouri în: București, Alba Iulia, Brașov, Cluj, Constanța, Covasna, Iași, Timișoara.

Copyright © 2002 - 2024 | Toate drepturile rezervate.
Politica privind utilizarea cookies | Politica de confidențialitate
+4 0749 011 333 Sună acum!