Work permit

Çalışma izinlerine ihtiyacınız var mı?

Size yasal önerilerde bulunuyor, yardım sunuyoruz

Şimdi telefonla arayın: +40749011333
Avrupa Birliği (AB) veya Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) dışındaki bir ülkenin vatandaşıysanız, Romanya'da yasal olarak çalışabilmek için çalışma iznine ihtiyacınız vardır.
Sadece bir işveren için çalışabilirsiniz. İşvereninizi değiştirmek isterseniz, yeni bir çalışma izini almanız gerekecektir.
Çalışma izini, Göçmenlik Genel Müfettişliğinden alınır. Bu çalışma iznini 30-45 iş günü içerisinde alabiliyoruz.

Size nasıl yardımcı oluyoruz?

Danışmanlık hizmeti sunuyoruz

Atılması gereken tüm adımları tek tek anlatarak, işbirliğimiz süresinde yanınızda oluyoruz.


Belgelerinizi kontrol ediyoruz

Gerekli tüm belgelere sahip olduğunuzdan ve bunların yasal gereklilikleri yerine getirdiğinden emin oluyoruz.


Belgelerinizi ilgili ve yetkili kurumlara teslim ediyoruz

Sizi randevu alma, gişe önünde, sırada, kuyrukta bekleme stresinden kurtarıyoruz.


Belgelerinizin durumunu takip ediyoruz

Çalışma izninin durumunu kontrol ediyor, izliyor ve herhangi bir değişiklikte, hemen sizi haberdar ediyoruz.


Onaylanan belgelerinizi alıyoruz

Onaylanan belgelere ne zaman sahip olabileceğinizi bildiriyor ve onları alarak size iletiyoruz.

Daha fazla bilgi ister misiniz?

Lütfen bizi telefonla arayın: +4 0749011333


Ofislerimiz var:


Bükreş

Alba Iulia

Brașov

Cluj

Köstence

Covasna

Iași

Timișoara

Bir tüzel kişi/şirket işverenin, sürekli çalıştıracağı işgören için alınacak çalışma izninde gereken belgelerin listesi:
 1. Gerekçeli talep;
 2. İşverenin yasal yetki belgesi;
 3. Ticaret Sicil Memurluğundaki tescil belgesinin aslı ve kopyası;
 4. Ticaret Sicili Memurluğundan alınmış ve hakkında iflas davası açıldığına dair herhangi bir ibarenin bulunmadığının belirtildiği tespit belgesi;
 5. İşverenin kayıtlı işyerinin bulunduğu vergi dairesi tarafından verilen ve şirketin son üç aylık dönemde devlete olan yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirten malî onay belgesi;
 6. İşverenin bulunduğu bölgede bulunan İş Bulma Kurumu tarafından düzenlenen, açık pozisyon için mevcut insan gücüne ilişkin başvurunun işveren tarafından yasal hükümlere göre en fazla 60 gün önce iletildiğine dair belge;
 7. İşverenin görev tanımı ile açık ve doldurulabilecek pozisyonların sunulduğu organizasyon şeması;
 8. Romanya'da kitle iletişim araçları aracılığıyla sözkonusu açık iş için bir ilan verildiğine dair kanıt;
 9. İşverenin iş teklifi;
 10. İşverenin istihdam etmek istediği yabancının, o işin yerine getirilmesi için yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, mesleki eğitim ve faaliyet deneyimi koşullarını yerine getirdiğini gösteren, boş pozisyonların doldurulması için yapılan seçimi takiben hazırlanan raporun bir kopyası;
 11. Yabancı işgören adayının sağlığının çalışmaya uygun olduğunu ve Romence dilini asgari düzeyde veya uluslararası geçerliliği olan bir dili bildiğini gösteren beyanı;
 12. Yabancının özgeçmişi ve iki adet 3/4'lük fotoğrafı. Bu ayrıca yabancının tıbbi olarak çalışmaya uygun olduğu ve Romence dilini asgari düzeyde veya uluslararası geçerliliği olan başka bir dili bildiğine dair beyanını da içerebilir (bu durumda, 11. maddede belirtilen belge talep edilmeyecektir);
 13. Yasanın gerektirdiği yetkilendirme belgesi (varsa);
 14. Yabancının menşei veya ikamet ettiği ülke makamları tarafından düzenlenmiş, tercüme edilmiş ve tasdik edilmiş adli sicil kaydı veya aynı hukuki değere sahip diğer belgeleri;
 15. İşverenin sabıka kaydı;
 16. Yabancının geçerli pasaportu- sınır geçiş belgesinin kopyası.

DocsConsult Just Team

Merkez ofis adresi: Str. I.C. Visarion Nr. 9, Sect. 1, Bükreş, Romanya

Tel.: +4 0749011333

E-posta: info@immigrations.ro

Copyright © 2023 DocsConsult Just Team | Tüm hakları saklıdır.
Cookies policy | Privacy policy
+4 0749.011.333 Call now!