Romanya'da yabancılar rejimi ile ilgili mevzuat

Romanya'da çalışmaya gelen çok sayıda yabancının önemli bir kısmı, aile üyelerini de menşe ülkelerinden getirerek daimî olarak kalmak istiyorlar. Bu aileler, ülkemiz Romanya’ya sosyal ve kültürel açıdan uyum sağlamak zorunda kalacaklardır.


Romanya'daki yabancılar rejimine ilişkin mevzuat, yabancıların Romanya topraklarına girişlerini, kalışlarını ve çıkışlarını, hakları ile yükümlülüklerini, ayrıca Romanya'nın taraf olduğu uluslararası belgelerle üstlendiği yükümlülüklere uygun olarak özel göç kontrol önlemlerini düzenlemektedir.

 • Romanya’da yabancı kavramı, Romanya vatandaşı olmayan, Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Alanı'nın başka bir Üye Devletinin vatandaşlığına veya İsviçre Konfederasyonu vatandaşlığına sahip olmayan kişiyi anlatmaktadır.
 • Bu mevzuat hükümlerinin Romanya Göçmen Bürosu polis memurları aracılığıyla uygulanmasından sorumlu kurum İç İşleri Bakanlığıdır. Temel görevleri:
  • Yabancı rejimine ilişkin suç işlendiğini tespit ettiklerinde cezai soruşturma organlarına bilgi vermek üzere delil toplamak;
  • Bu delillerin izini sürmek, doğrulayarak meşruiyet kazandırmak, kimliği tespit edilemeyen yabancıları ilgili makamlara yönlendirmek amacıyla yerel barınma merkezlerine göndermek;
  • Yabancıların uğradıkları ortam ve yerlerde, kamu veya özel kuruluşlarla işbirliği içinde, kanuna uygun denetimler düzenlemek ve yürütmek;
  • Yasa ihlallerini ve aykırılıkları belirleyerek yaptırımlar uygulamaktır.
 • Romanya'da yasal olarak ikamet eden yabancılar, işveren tarafından alınan çalışma iznine dayanarak istihdam edilebilir.
 • Geçici oturma hakkı uzatılan veya daimi ikamet hakkı verilen her yabancıya, Romanya Göçmenlik Dairesi tarafından kişisel bir kimlik numarası verilir.

Yasalarca yasaklanmış faaliyetlerde bulunmak:

Yabancıların Romanya sınırları içinde, bir siyasi partinin veya başka bir oluşumun 4. maddenin 2. paragrafında belirtilenler arasında örgütlenmesi, bunlara bir yabancının katılması, kamu düzenini ve millî güvenliği zedeleyici gösteri veya toplantılar başlatma, düzenleme ve bunlara katılma suç olup, üç aydan iki yıla kadar hapis veya para cezası ile cezalandırılır.

Yabancıların kaydı, merkezi düzeyde Romanya Göçmen Ofisi ve yerel düzeyde ise onun bölgesel şubeleri aracılığıyla, ikamet yeri veya yerleşim yeri ilkesine göre tutulur..

İletişim

Merkez ofis adresi: Str. I.C. Visarion Nr. 9, Sect. 1, Bükreş, Romanya

Tel.: +4 0749011333

E-mail: info@immigrations.ro

Ofislerimiz var: Bükreş, Alba Iulia, Brașov, Cluj, Köstence, Covasna, Iași, Timișoara.

Copyright © 2023 DocsConsult Just Team | Tüm hakları saklıdır.
Cookies policy | Privacy policy
+4 0749.011.333 Call now!